Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Felaktig area på såld bostadsrätt


Senaste från forumet

Felaktig area på såld bostadsrätt

Gå tillbaka

Fråga: Jag sålde i våras en bostadsrätt om 26,2 kvm i stockholms innerstad via mäklare. i efterhand har köparen mätt upp bostaden och hävdar att den är 2,2 kvm mindre än vad som stod i köpekontraktet. de uppgifter som använts i köpekontraktet kommer från bostadsrättsföreningens register. köparen kräver nu tillbaka pengar för de 2,2 kvm och tänker troligen föra ärendet vidare till tingsrätt om jag inte går med på det. då lägenheten köptes till ett pris av 64 000 kr per kvm rör det sig om ganska mycket pengar. min fråga är om såana ärenden brukar tas upp av tingsrätt eller om det anses gå under köparens undersökningsplikt att innan köpet går igenom mäta upp bostaden. jag har helt handlat i god tro då jag alltid trott att lägenheten varit så stor som står i bostadsrättsföreningens register.
Mvh Anna, Göteborg

Svar: Situationen gäller bostadsrätt, som räknas till lös egendom. Undersökningsplikten är därför inte lika långtgående, som den vid köp av fast egendom.

Den utfästa ytan är efter köparens uppfattning inkorrekt, vilket anses vara ett fel, enligt 17§ Köplagen (KöpL). Detta medför att köparen har rätt till prisavdrag, något som uttrycks i 30 KöpL.

I frågan nämner Du ej huruvida det i avtalet mellan Dig och köparen intagits en reservationsklausul, avseende eventuella fel beträffande uppskattningen av angiven area. Om det dock framgår av avtalet, är det inte på något sätt givet att köparen har rätt till ovannämnda prisavdrag.

Skulle det däremot inte ha intagits någon sådan reservation i avtalet, och frågan ej heller diskuterats på annat sätt, anses handlingen utfästa ytans riktighet. Effekten av en garanti av detta slag, blir att köparens undersökningsplikt minskar. Särskilt om det ej heller finns anledning för denne att betvivla korrektheten.

Vid osäkerhet huruvida köparen mätt riktigt eller inte, kan Du ta hjälp av sakkunnig inom området. Jag vet att bland andra juristfirman Svensk mätjuridik i Stockholm samt Anticimex tillhandahåller denna tjänst.


Länkar:
-Svensk mätjuridik
-Köplagen
-En guide i hur man mäter sin bostad enligt Skatteverket
-Anticimex
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved