Senaste från forumet

Fråga juristen

Här kan Du enkelt, prisvärt och snabbt få online-svar på de flesta av Dina juridiska frågeställningar. Du kan välja att antingen erhålla ett snabbt och koncist svar ELLER ett mera omfattande svar. Det snabba svaret e-postas normalt inom 48 timmar efter mottagen beställning. Om Du förutom själva svaret också vill ha så mycket kringinformation (rättskommentarer, praxis, förarbete etc.) som möjligt, så väljer Du det mera omfattande svarsalternativet. Ett juridiskt snabbsvar kostar 595 kr inklusive moms, det mer omfattande juridiska svaret kostar 795 kr inklusive moms.

Vissa frågeställningar kan vara komplexa och då rekommenderas att man väljer det mera omfattande svarsalternativet. Vi ger råd om Du är tveksam. Naturligtvis ingår i priset rätten att ställa följdfrågor, tills dess att Du känner att Du fått din fråga besvarad.

Fullständigt namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon/Mobil:
E-mail:

JURIDISKT SNABBSVAR (595 kr inklusive moms)
Inbregriper ett kort och koncist svar på frågeställningen utan bakgrundsanalys, kringkommentarer, rättspraxis etc. Omfattningen är ca 1 A4 sida.
OMFATTANDE JURIDISKT SVAR (795 kr inklusive moms)
Inbegriper utöver det normala svaret (ovan) även kringkommentarer, analys, praxis och förarbeskommentarer. Omfattningen är ofta på ca 2-3 A4 sidor.

RUBRIK:
FRAGESTÄLLNING:

Jag/vi godkänner villkoren.
 
Säkerhetskontroll - skriv bildtexten i rutan
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved